design a website

Seriózne jednanie, kvalitná práca, rýchly nástup. 

PROFIL FIRMY

Firma SEMPER pôsobí v Žilinskom a Trenčianskom kraji už desať rokov .

Medzi hlavné činnosti patria:
Studňa na kľúč (šachta, čerpacia technika spolu s napojením).
Vŕtanie studní a prehlbovanie studní.
• Vybudovanie vodárenskej šachty pre studňu.
Čistenie studne a vrtu od sedimentov.
• Vrty pre tepelné čerpadlá.
  Využívajú sa na priame energetické účely (napr. na vykurovanie budov, ohrev teplej úžitkovej vody, či vody v bazéne).
Vsakovacie vrty.
  Využívajú sa pri likvidácii dažďovej vody zachytávanej zo strechy stavby.
Inžiniersko-geologický prieskum hydraulickou vrtnou súpravou do rôznych hornín aj v ťažko dostupných terénoch.

Všetky vykonávané činnosti sú realizované na základe odbornej spôsobilosti a dlhoročných skúseností v odbore hydrogeológie. Firma disponuje všetkými oprávneniami, ktoré sú nutné pre prevádzku vyššie uvedených činností.

Postup realizácie

1. Zadarmo ponúkame obhliadku s možnosťou alternatívneho financovania.
2. Zdarma poskytneme naštudovanie dokumentácie za účelom vyhľadania a identifikácie zdrojov pitnej vody.
3. Vypracujeme projekt vrtu a zrealizujeme jeho vytýčenie
4. Vykonáme vrtné práce spojené s kompletným vystrojením a náležitým obsypom vrtu.
5. Odovzdáme projekt studne (hydrogeologická správa) s vyhodnotením skúšok a s návrhmi na ďalší postup pri využívaní vrtu prípadne studne
6. zabezpečíme odber vzoriek podzemnej vody za účelom rozboru v akreditovanom laboratóriu a jej vyhodnotenie podľa platnej legislatívy a posúdenie nezávadnosti vody z vrtu prípadne studne.

Vŕtanie studní v okresoch: 

Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín

Kontaktné údaje

Vladimír Lajčák 
E-mail: lajcak84@gmail.com
Tel:: 0944 456 025

Faktračné údaje

Vladimír Lajčák - SEMPER
Skalité 959
02314 Čadca
IČO: 43353479
DIČ: 1077144233

Vŕtanie studní, Studne na kľúč, Vŕtané studne, vrty studne, vaša studňa, objednať vrt, vŕtať studňu, studňa, vŕtanie, prehlbovanie studne